Polnisch für zweisprachige Kinder

1. Kursy języka polskiego

a) od podstaw (dla dzieci z barierą językową)
b) kreatywne pisanie i zabawy słowotwórcze (dla dzieci od 7 lat)
c) indywidualne – utrwalające znajomość języka polskiego (gramatyka, ortografia)
d) indywidualne – przygotowujące do powrotu do polskiej szkoły lub do egzaminów

2. Wakacyjne warsztaty dla dzieci – zabawy językiem polskim (różne grupy wiekowe)

3. Konkursy oparte na znajomości języka polskiego, historii i kultury Polski

4. Kółka zainteresowań, spotkania związane z kulturą i historią Polski

(Polski) Kulturalne piątki w Instytucie

(Polski) Kulturalne piątki w Instytucie

Kursy języka niemieckiego w sezonie letnim 2019

Kursy języka niemieckiego w sezonie letnim 2019

(Polski) Oferta dla nowych, kreatywych lektorow

(Polski) Oferta dla nowych, kreatywych lektorow

Zumba Deutsch aktiv

Zumba Deutsch aktiv

Letzte Beiträge