Nasza misja

Misją naszego Instytutu jest wspieranie aktywizacji i integracji Polonii oraz innych grup imigracji w Monachium. Do celów statutowych należy m.in. prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, charytatywnej i kulturalnej. W oparciu o wieloletnie doświadczenie oferujemy imigrantom pomoc w zakresie nauki języka niemieckiego, doradztwa zawodowego, socjalnego oraz psychologicznego.

Instytut für Sprachen und Kultur w Monachium od lat zaangażowany jest we wspieranie Polonii na terenie Bawarii ze szczególnym uwzględnieniem Monachium i okolic. W związku z rosnącą emigracją z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej Instytut rozszerzył swoją działalność o wsparcie również tych społeczności.

Podstawową ideą Instytutu jest pomoc w przełamywaniu barier integracyjnych i językowych, aktywizacja na polu zawodowym i pozazawodowym (znalezienie zainteresowań poza pracą) oraz pomoc w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

Warsztaty języka polskiego dla dzieci

Warsztaty języka polskiego dla dzieci

Kursy języka niemieckiego w sezonie zimowym 2020

Kursy języka niemieckiego w sezonie zimowym 2020

Oferta dla nowych, kreatywych lektorow

Oferta dla nowych, kreatywych lektorow

Zumba Deutsch aktiv

Zumba Deutsch aktiv

Ostatnie wpisy